fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens
Instituut Pure S (Shana Vermeulen)
Poperingseweg 251, 8908 IEPER (Vlamertinge)
shana@instituutpures,be / 0498144826 / BE0568450385

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Instituut Pure S, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Rijselseweg 153A, 8902 VOORMEZELE, BTW BE 0568450385, RPR Ieper, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Instituut Pure S moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Instituut Pure S aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, en vrijgesteld van belasting BTW niet toepasselijk. Prijzen vermeld in de webshop zijn exclusief verzendkosten en eventuele betaalkosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk genomen en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Instituut Pure S niet. Instituut Pure S is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Instituut Pure S is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons, zijnde telefonisch, per mail of contactformulier. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Instituut Pure S. Instituut Pure S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Online een bestelling plaatsen van goederen of diensten gaat als volgt;
* Kies uw gewenste artikelen of diensten en plaats deze in het virtuele winkelmandje.
* Kies het land van ontvangst of afhaling (bij afhaling enkel België mogelijk)
* Log in met uw account of creëer een account.
* Vul uw factuurgegevens en eventueel verzendadres in , kies de verzend- en betaalmethode, hier kunt u tevens eventuele opmerkingen noteren bij uw bestelling.
* Controleer uw bestelling en gegevens, aanvaard de voorwaarden en ga verder naar de betaalpagina om uw bestelling te voltooien.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
* Belfius Direct Net
* Ideal
* ING Home’Pay
* KBC/CBC Betaalknop
* Bancontact
* PayPal
Sommige betaalwijzen kunnen extra kosten met zich meebrengen ten laste van de klant. Indien dit het geval is wordt dit duidelijk vermeld bij het kiezen van de betaalwijze. Instituut Pure S is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De leveringskosten voor België bedragen €7 per pakket met een gewicht tot 5kg. Deze prijs is inclusief verpakkingsmateriaal.Voor verzending naar Nederland bedragen deze kosten €9,50 per pakket met een gewicht tot 5kg. Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door Bpost in België en door PostNl in Nederland. Verzendkosten zijn gratis voor België bij bestellingen vanaf €75 en voor Nederland vanaf €120. Bestellingen geplaatst voor 14h worden indien mogelijk de dag zelf nog verstuurd waardoor de levering in de meeste gevallen de volgende werkdag reeds plaats kan vinden. In geval van overmacht door stakingen bij de koeriersdienst of sluiting van afleverpunten zal Instituut Pure S er steeds voor zorgen dat de levering van de bestelling binnen de 30 dagen zal plaatsvinden indien de bestelde artikelen voorradig zijn. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Instituut Pure S binnen de 24h na ontvangst. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Instituut Pure S was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Instituut Pure S. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Instituut Pure S te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Instituut Pure S. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:
1; waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;
2; waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt bij levering in meerdere delen.”;
LET WEL! Bij inschrijving voor een opleiding of workshop is de herroeping niet mogelijk! Er kan enkel restitutie zijn indien de klant door ziekte niet aanwezig kon zijn op de opleiding of workshop en zodoende een doktersattest kan voorleggen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Instituut Pure S schriftelijk op de hoogte brengen doormiddel van e-mail op shana@instituutpures.be of per brief op het adres Rijselseweg 153A te 8902 Voormezele via een ondubbelzinnige verklaring.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Instituut Pure S heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Instituut Pure S, Poperingseweg 251 te 8908 IEPER (Vlamertinge). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant alsook de verzendkosten die nodig waren om de goederen bij bestelling te bezorgen aan de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Instituut Pure S zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Instituut Pure S alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten en eventuele betaalkosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Instituut Pure S de geretourneerde goederen in oorspronkelijke staat en verpakking goed heeft ontvangen. Instituut Pure S betaalt de Klant terug door middel van bankoverschrijving op een door de klant schriftelijk vermelde bankrekeningnummer.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
* de inschrijving voor een opleiding of workshop, er kan enkel restitutie zijn indien de klant door ziekte niet aanwezig kon zijn op de opleiding of workshop en zodoende een geldig doktersattest kan voorleggen.
* de levering van goederen die een korting genoten op de originele prijs.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Instituut Pure S zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 week na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Instituut Pure S is bereikbaar op het telefoonnummer +32498144826, via e-mail op shana@instituutpures.be of per post op het volgende adres Rijselseweg 153A, 8902 Voormezele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Instituut Pure S beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Instituut Pure S zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Instituut Pure S respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden zoals omschreven in ons privacybeleid.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Instituut Pure S om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Instituut Pure S. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.